Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Główna treść

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM 3

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO
ZagrożenieWystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia27.01.2020 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjachPrzekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacjach:Nowy Targ Plac Słowackiego – 203 µg/m3Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: , Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna – 118 µg/m3, Rabka-Zdrój ul. Orkana – 104 µg/m3, Skawina os. Ogrody – 118 µg/m3, Sucha Beskidzka ul. Nieszczyńskiej – 132 µg/m3, Tarnów ul. ks. R. Sitko – 110 µg/m3
Obszar przekroczeniaObszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: Nowy TargObszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: Nowy Sącz, Rabkę-Zdrój, Skawinę, Suchą Beskidzką, Tarnów
Ludność narażonaLiczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 32 000Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 160 000
PrzyczynyWarunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i w przypadku miasta Tarnowa wzmożonego ruchu samochodów
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO
ZagrożenieRyzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/mdla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia28.01.2020 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzykaOd godz. 9.00 dnia 28.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia  28.01.2020 r.
PrzyczynyWarunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 28.01.2020 r. i na dzień 29.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution
Dzień 28.01.2020 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10Prognozowane na dzień 28.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat nowotarski.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 28.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 191 500.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10Prognozowane na dzień 28.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasta: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, powiaty: miechowski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, krakowski, suski.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 28.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 900 000.
Dzień 29.01.2020 r.W dniu 29.01.2020 r., prognoza zanieczyszczenia powietrza nie przewiduje ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
– osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
– osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowiaOsoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożnościOgół ludności:- unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,- nie wietrz pomieszczeń,- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.Wrażliwe grupy ludności:-   unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,-   nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,-   osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,-   nie wietrz pomieszczeń,-   nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również:- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,- stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza  (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania28.01.2020  r. godz. 9:00
Podstawa prawna– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych– Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
– Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza
OpracowanieDepartament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie
Publikacjahttp://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings