Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 roku

Główna treść

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 roku

Wyjaśnienia dotyczące postępowania komisarzy wyborczych i organów gmin w związku z zakończeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w związku z uchwałą nr 129/2020 z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości glosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej proces wyborczy dotyczący wyborów zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. został zakończony.

Oznacza to m.in., że nie ma potrzeby:

  1. powoływania przez komisarzy wyborczych gminnych obwodowych komisji wyborczych, o czym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. poz. 827);
  2. ustalania przez komisarzy wyborczych siedzib gminnych obwodowych komisji wyborczych, o czym mowa w art. 12 ust. 2 powołanej ustawy;
  3. przekazywania przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) spisów wyborców operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, o czym mowa w art. 15 ust. 1 powołanej ustawy.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z prośbą o przekazanie tych wyjaśnień wszystkim wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) z obszaru właściwości komisarza wyborczego.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
/-/ Sylwester Marciniak

Pismo Państwowej Komisji Wyborczej (kliknij)