Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii. Ptasia grypa!

Główna treść

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii. Ptasia grypa!

W związku z potwierdzonymi przypadkami wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (region ten jest znanym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu zawiadamia mieszkańców o konieczności zastosowania właściwej bioasekuracji w hodowlach przydomowych drobiu.

Należy przestrzegać zasad ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa powodującego grypę ptaków poprzez:

  • uszczelnienie pomieszczeń inwentarskich uniemożliwiając tym samym dostęp dzikiego ptactwa, karmienie oraz pojenie drobiu wyłącznie w pomieszczeniach inwentarskich,
  • zabezpieczenie paszy oraz wody przed dostępem ptaków dzikich,
  • wyłożenie przed wejściami do pomieszczeń inwentarskich, w których utrzymywany jest drób mat dezynfekcyjnych nasączonych preparatem biobójczym,
  • zgłaszaniu do Inspekcji Weterynaryjnej przypadków zwiększonej ilości padłych ptaków,
  • używaniu przy obsłudze drobiu odzieży oraz obuwia ochronnego.