Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: KOMUNIKAT. W 2021 roku na Targowisku w Wolbromiu nie będzie pobierana opłata targowa!

Główna treść

KOMUNIKAT. W 2021 roku na Targowisku w Wolbromiu nie będzie pobierana opłata targowa!

Informujemy, iż od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku na Targowisku w Wolbromiu nie będzie pobierana opłata targowa. Powyższe wynika z art. 31 zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2255).