Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: KOMUNIKAT z dnia 23.10.2021 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Lgocie Wielkiej z dn. 23.10.2021r.

Główna treść

KOMUNIKAT z dnia 23.10.2021 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Lgocie Wielkiej z dn. 23.10.2021r.

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu z dnia 23 października 2021 r. w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lgota Wielka, zaopatrującego miejscowości Lgota Wielka, Wierzchowisko (z wyłączeniem kolonii Marianów), Budzyń, Poręba Górna od nr 1 do 111C, Wolbrom, ul. Brzozowska, Brzozówka z wyłączeniem nr od 1 do 17 oraz Zasępiec.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu, po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu publicznego  Lgota Wielka, stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi!

Woda dostarczana z wodociągu publicznego Lgota Wielka, zaopatrującego w wodę miejscowości Lgota Wielka, Wierzchowisko (z wyłączeniem kolonii Marianów), Budzyń, Poręba Górna od nr 1 do 111C, Wolbrom, ul. Brzozowska, Brzozówka z wyłączeniem nr od 1 do 17 oraz Zasępiec, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, nadaje się do  spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnyw  Olkuszu

lek. med. Agata Knapik