Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: KOMUNIKAT. Zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym dla uczniów klas IV-VIII w Zespole Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1

Główna treść

KOMUNIKAT. Zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym dla uczniów klas IV-VIII w Zespole Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) w okresie od 13.10.2020r. do 23.10.2020r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne we wszystkich oddział klasach IV – VIII.

Przyczyną jest aktualna sytuacja epidemiologiczna, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone. 

Kilku nauczycieli jest objętych kwarantanną albo przebywają na zwolnieniach lekarskich. Zapewnienie ciągłości nauczania w obecnych warunkach stwarza duże zagrożenie epidemiologiczne. 

W okresie zawieszenia zajęć, zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.