Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kończą docieplanie przedszkola

Główna treść

Kończą docieplanie przedszkola

W ciągu kilku najbliższych dni powinny zostać zakończone prace remontowe zlecone przez Gminę Wolbrom przy północnej i wschodniej ścianie przedszkola przy ul. Piłsudskiego. Remont był konieczny, ponieważ stare, niedostatecznie zaizolowane mury nasiąkały wilgocią, co powodowało nie tylko zamakanie piwnic budynku, ale także ścian wewnątrz sal, w których prowadzone były zajęcia. Po tym remoncie problem przestanie istnieć.

Remont ściany północnej budynku przedszkola na jej całej powierzchni, łącznie z odsłonięciem fundamentów, był możliwy dzięki życzliwości sąsiada, który zezwolił na dostęp do budynku ze swojej posesji. Dało to możliwość dokładnego zaizolowania ściany i montaż odwodnienia, co pozwoli na prawidłowe odprowadzenia wód deszczowych. Zdecydowanie poprawi to sytuację w zakresie podmakania ściany i „wchodzenia” wilgoci do budynku. Na koniec północna ściana została ocieplona i na nowo otynkowana. Przedłużono też połać dachu, a także zamontowano nowe rynny i rury spustowe, co spowoduje prawidłowe odprowadzanie wody deszczowej. Podobne prace prowadzone są obecnie od strony przedszkolnego podwórka, gdzie jest plac zabaw.

Całkowity koszt wykonanych prac będzie znany po ich zakończeniu. Kosztorys przedwykonawczy opiewał na kwotę 75 tys. zł. za całość prac na obu ścianach.