Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kończą prace na targowisku

Główna treść

Kończą prace na targowisku

Dobiegają końca prace polegające na modernizacji wolbromskiego targowiska w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” współfinansowane ze środków PROW przeznaczonych na budowę, przebudowę, remont i wyposażenie targowisk stałych. Projekt ma na celu głównie dostosowanie naszego targowiska do wymogów sanitarnych związanych z handlem żywym inwentarzem.

Dzięki pozyskanej przez gminę Wolbrom dotacji w wys. 986 545 zł (w założeniu 75% wartości projektu) warunki handlu na części wolbromskiego targowiska ulegną zdecydowanej poprawie. Gotowy jest już nowy budynek socjalny, w którym przygotowano pomieszczenia dla lekarza weterynarii oraz pracowników targowiska. Są także dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych toalety dla handlujących i klientów. Powierzchnia handlowa placu po zachodniej stronie targowiska została utwardzona asfaltem. Przygotowano, zgodnie ze szczegółowymi wymogami  weterynaryjnymi stanowiska do obrotu różnymi gatunkami zwierząt. Obecnie kończone są zadaszenia nad nowymi stanowiskami do handlu, a przez wykonawcą jeszcze budowa ogrodzenia części  placu, gdzie będzie prowadzony wyłącznie handel zwierzętami.

Zadanie, które realizowane jest przez wyłonioną w przetargu firmę Nowix zgodnie z planem już drugi rok nie rozwiąże wszystkich problemów wolbromskiego targowiska. Modernizacja zachodniej, a więc mniejszej części placu przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ma z założenia służyć poprawie warunków handlu płodami rolnymi i zwierzętami gospodarskimi. Ewentualna poprawa handlu po drugiej stronie placu targowego wciąż jeszcze przed nami.

Ewa Barczyk