Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kończą remont fogrówki

Główna treść

Kończą remont fogrówki

Dobiegają końca prace remontowe realizowane w tym roku przy blisko 50% udziale środków na remonty dróg dojazdowych do pól pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego. W tym roku uda się zmodernizować z udziałem tych funduszy tylko jedną drogę – kolejny odcinek łącznika pomiędzy Porębą Dzierżną i Bożą Wolą. Pierwsza część tej drogi była naprawiana z podobnym dofinansowaniem w ubiegłym roku.

Nasza Gmina co roku ubiega się o środki z funduszu przeznaczonego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych poza granicami administracyjnymi miast, remontując przy ich udziale wiejskie drogi dojazdowe do pól. Niestety – zwykle dotacja jest mniejsza, niż potrzeby zgłoszone we wniosku. W bieżącym, jak i w ubiegłym roku było podobnie. Dlatego remont łącznika odbywa się w dwóch etapach. W roku 2014 udało się naprawić 345 m tej drogi od strony Poręby Dzierżnej. W tym roku, kosztem 212 451,19 zł, z czego 100 tys. stanowi dofinansowanie z Województwa, zostaną ukończone prace na kolejnych 525 m łącznika do samej Bożej Woli.