Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konferencja z okazji obchodów Światowego Dnia Wody 2017

Główna treść

Konferencja z okazji obchodów Światowego Dnia Wody 2017

W Wolbromiu, z okazji niedawnych obchodów Światowego Dnia Wody 2017 odbyła się kolejna w powiecie olkuskim konferencja, której organizatorem oprócz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu, był także Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom i Prezes Wolbromskich Zakładów Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Konferencja skierowana do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej odbyła się 28 marca w Domu Kultury.Konferencja zgromadziła młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną ze szkół naszej gminy, dyrektorów szkół, nauczycieli i radnych powiatowych i miejskich. Wszystkich zgromadzonych powitał gospodarz konferencji Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik.  Burmistrz zwracając się do organizatorów pogratulował pomysłu, że właśnie tu, w Domu Kultury odbywa się tegoroczna konferencja. Mówiąc o tym, jak ważna jest woda w naszym życiu, przytoczył informację, że zasoby wód podziemnych, zasoby wód słodkich są u nas w kraju jedne z najniższych w Europie, dlatego takie panele dyskusyjne, edukacyjne jak dzisiejsza są bardzo ważne. Dziękując  młodzieży za liczne przybycie burmistrz apelował, że gdy osiągną już wiek dojrzały i będą samodzielnie podejmowali decyzje, aby pamiętali o racjonalnym gospodarowaniu wodą, która jest naszym życiem. Lek. med. Agata Knapik – Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu w czasie konferencji zwróciła szczególną uwagę na wielką rolę wody w naszym życiu i jak wielkie zagrożenie dla ludzi i przyrody niesie za sobą spadek jej zasobów. Pani Inspektor omówiła tegoroczne hasło „ścieków” podkreślając kluczową rolę racjonalnego zarządzania gospodarką ściekową.  Agata Knapik promowała wybór wody do uzupełniania płynów w organizmie i do popijania posiłków zamiast barwionych, wysokosłodzonych, energetycznych i gazowanych napojów. Poruszony został poważny problem ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, które w dużej ilości ciągle wracają do środowiska bez oczyszczenia co jest powodem groźnych zanieczyszczeń wody. Prelegentem w czasie konferencji był także Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu – Dariusz Gorgoń, który w bardzo interesujący sposób przedstawił burzliwą historię gospodarki ściekowej na przestrzeni wieków – nie tylko w Polsce ale również na świecie. Z kolei Prezes Stowarzyszenia „Szansa Białej Przemszy” Józef Niewdana, w swym wykładzie omówił negatywne skutki nieprawidłowego odprowadzania ścieków na zanieczyszczenia wód powierzchniowych i głębinowych. Natomiast aktualną sytuację gospodarki ściekowej w Gminie Wolbrom przedstawił Andrzej Duch – Prezes Wolbromskich Zakładów Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.  Na zakończenie uroczystości dla uczestników konferencji przygotowany został krótki konkurs wiedzy o wodzie. Zabawa polegała na udzieleniu kilku prawidłowych odpowiedzi na pytania oraz ułożeniu hasła promującego picie wody. Najlepsi okazali się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Wolbromiu. Wyniki konkursu:I miejsce – Andrzej Patej i Dominik Karoń – ZS Wolbrom Skalska 18 II miejsce – Sandra Kowal i Zuzanna Barczyk – ZS Wolbrom Skalska 18 III miejsce – Dorota Błaszczyk i Adam Grzywnowicz – Gimnazjum nr 2 przy ZS Pod Lasem IV miejsce – Marcin Kramek i Tomasz Posyłek  ZS Wolbrom Skalska 18.  Fundatorem nagród rzeczowych dla wszystkich drużyn biorących udział w konkursie był Prezes Wolbromskich Zakładów Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Andrzej Duch. Dodatkową atrakcją uroczystości były upominki w postaci piłeczek do ćwiczeń dłoni w kształcie kropli wody, które dla wszystkich uczestników konferencji ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik. Za pomoc i zaangażowanie przy organizacji przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu składa serdeczne podziękowania współorganizatorom konferencji Adamowi Zielnikowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom oraz Andrzejowi Duchowi Prezesowi Wolbromskich Zakładów Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu szczególne podziękowania kieruje do prelegentów Dariusza Gorgonia i Józefa Niewdany którzy w swoich wystąpieniach podzielili się z słuchaczami niebywałą wiedzą, doświadczeniem i kompetencją. Uroczystą konferencję umilił występ artystyczny w wykonaniu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Dzierżnej pod okiem p. dyrektor Barbary Marchajskiej*** Światowy Dzień Wody został ustanowiony 22 marca 1992 roku podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED). Według informacji podawanych przez Polską Akcję Humanitarną wciąż 663 miliony ludzi na świecie korzysta z niebezpiecznych źródeł wody, narażając się na wiele chorób, czasami nawet śmierć a z powodu chorób wywołanych jej brakiem co 15 sekund umiera jedno dziecko. Bez wody nie ma mowy o produkcji żywności ani o właściwym rozwoju, a także edukacji – tysiące dzieci, zamiast chodzić do szkoły, zajmuje się zdobywaniem wody dla swoich rodzin. Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. Hasło ścieki ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na znaczenie właściwego gospodarowania zużytą wodą jako potencjalnym źródłem czystej wody. Od kilku lat Inspekcja Sanitarna w powiecie olkuskim organizuje uroczyste obchody tego dnia.

GALERIA ZDJĘĆ: