Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs FIO – dotacje do wzięcia

Główna treść

Konkurs FIO – dotacje do wzięcia

Operatorzy konkursu FIO Małopolska Lokalnie ogłaszają nabór do pierwszego konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji. W załączeniu informacje o projekcie i spotkaniu informacyjnym.

Projekt FIO Małopolska Lokalnie powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych:

Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych,

Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze,

Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS,

Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.

Konkurs prowadzony jest równolegle w 4 subregionach. W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii:

• inicjatywy lokalne – działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego (zgodnie z zadaniami z zakresu sfer działalności pożytku publicznego).

• dotacje na rozwój organizacji – działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością. Młode organizacje pozarządowe będą mogły przeznaczyć dotację min. na (adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.)

O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się:

• młode organizacje pozarządowe (tj. wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, których budżet w 2013 roku nie przekracza 25 tys. zł),

• grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą nie mniej niż trzy osoby, realizujące działania w sferze pożytku publicznego)

• grupy samopomocowe (tj. grupy nieformalne, których działania skierowane są na pokonywanie problemów i zmianę warunków).

Wnioskowana kwota mikrodotacji: od 2.000 zł do 5.000 zł.

Planowana liczba dotacji w roku 2014: min. 120.

Nabór wniosków potrwa do 18 sierpnia do godz. 16.00. Projekty można składać przez generator wniosków.

Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE zaprasza grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe (zarejestrowane maksymalnie 18 miesięcy temu) zainteresowane pozyskaniem mikrodotacji na inicjatywy lokalne lub rozwój organizacji do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 29 lipca godz. 13.00 w olkuskim  Starostwie Powiatowym, ul. Mickiewicza 2.

Podczas spotkania dowiesz się:

– kto może ubiegać się o mikrodotację?

– na jakie działania można przeznaczyć mikrodotację?

– jakiej wielkości mikrodotację można otrzymać?

– jakie koszty mogą być finansowane z mikrodotacji, a jakie nie?

– czy trzeba mieć wkład własny?

– jak ubiegać się o mikrodotację?

– na jakie wsparcie mogą liczyć młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne ubiegające się o mikrodotację?

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr 530-980-480 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.konieczniak@malopolskalokalnie.pl

Więcej szczegółów:

http://www.malopolskalokalnie.pl/subregion2_klucze.php