Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs grantowy – przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Główna treść

Konkurs grantowy – przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Informujemy, że Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło Program Grantowy “Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”. Dofinansowanie będą mogli otrzymać uczniowie – dzieci i wnuki byłych pracowników PGR.W ramach projektu będzie można sfinansować zakup sprzętu komputerowego w kwocie do 3 500,00 zł.Aby uczestniczyć w Programie należy złożyć oświadczenie znajdujące się  na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr  w zakładce Regulamin Konkursu:

  • Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
  • Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu ( dot. beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 , którzy ukończyli 18 rok życia).

Powyższe oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (pobierz) należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, w terminie do 5 listopada 2021r. do godz. 12:00.