Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs Informatyczny w G4 rozstrzygnięty

Główna treść

Konkurs Informatyczny w G4 rozstrzygnięty

W środę, 7 maja 2014 r. w Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu reprezentanci szkół podstawowych z terenu gminy Wolbrom uczestniczyli w Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym o Puchar Burmistrza zorganizowanym przez nauczycieli G4 Annę Firę-Maj, Piotra Siewiorka i Jerzego Czernikiewicza.

Podobnie jak w latach ubiegłych w konkursie sprawdzone zostały umiejętności praktyczne uczniów: znajomość programów użytkowych: arkusza kalkulacyjnego EXCEL i edytora tekstu WORD, umiejętność programowania w LOGO, a także wiadomości teoretyczne – poprzez test wiedzy ogólnej na temat podstawowych pojęć i terminów informatycznych.

Nagrody, dyplomy dla zwycięzców i ich opiekunów naukowych oraz pamiątkowe upominki wszystkim uczestnikom konkursu wręczali wiceburmistrz Katarzyna Posełek, w zastępstwie za nieobecnego burmistrza Jana Łaksy, który objął patronat honorowy nad konkursem, oraz dyrektor Gimnazjum nr 4 Henryk Pasich.

W klasyfikacji drużynowej I miejsce zajęli Zosia Lenart i Szymon Król ze Szkoły Podstawowej nr 1 – opiekun Edyta Oleksy, II miejsce drużyna ze szkoły Podstawowej w Chełmie w składzie Patrycja Serwatka i Paulina Siedlarska – opiekun Ewa Fuglewicz  i III miejsce drużynowo – Wojtek Pasich i Dominik Skoczeń ze Szkoły Podstawowej w Łobzowie – opiekun Aneta Rogal.
W następnej kolejności uplasowały się drużyny z SP w Jeżówce, ZS w Gołaczewach  i SP w Kąpielach Wielkich.

W klasyfikacji indywidualnej najlepiej wypadł Wojtek Pasich z Łobzowa, przed Szymonem Królem z SP1 w Wolbromiu i Jasiem Krzywańskim z Gołaczew.
Gratulujemy!

Organizatorzy dziękują za ufundowanie pucharów dla zwycięskich drużyn burmistrzowi Janowi Łaksie oraz upominków dla wszystkich uczestników firmie Interkonekt.

Ewa Barczyk