Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs Małopolska Nagroda Rynku Pracy

Główna treść

Konkurs Małopolska Nagroda Rynku Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przypomina, iż 20 grudnia mija termin zgłaszania kandydatów do konkursu, w dwóch kategoriach: – Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników; – Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać inwestycje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorcy za zgodą zgłoszonych, a także same zainteresowane podmioty odpowiednio w zależności od kategorii w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, bądź Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Składać je można mailowo, osobiście lub listownie.
Laureaci zostaną wyłonieni podczas Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia na przełomie stycznia i lutego 2020 r. w Krakowie.