Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs na rewitalizację wolbromskiego parku

Główna treść

Konkurs na rewitalizację wolbromskiego parku

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji parku miejskiego w Wolbromiu. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji parku miejskiego w Wolbromiu pod względem architektonicznym, wizualnym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym.

Termin składania prac konkursowych do dnia 25.11.2019 r. do godz. 12:00. ZAPRASZAMY!
Regulamin KONKURSU: 

 Więcej o Konkursie na: https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,m,327150,2019.html