Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego: – prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej na terenie Gminy Wolbrom

Główna treść

Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego: – prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej na terenie Gminy Wolbrom

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego: – prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej na terenie Gminy Wolbrom, służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii w środowisku lokalnym.

https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,2207681,zarzadzenie-nr-1832022-burmistrza-miasta-i-gminy-wolbrom-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-ofert-na-real.html