Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego – realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży

Główna treść

Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego – realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego – realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu.

https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,2207667,zarzadzenie-nr-1822022-burmistrza-miasta-i-gminy-wolbrom-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-ofert-na-real.html