Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego

Główna treść

Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego

Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu informuje, iż w dniu 2.12.2022 roku ogłosił konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego: „Powierzenie realizacji zadania dotyczącego dowozu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu w ramach obowiązku szkolnego”. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są w biuletynie informacji publicznej:

https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,2199810,zarzadzenie-nr-1762022-burmistrza-miasta-i-gminy-wolbrom-z-dnia-2-grudnia-2022-r.html