Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego

Główna treść

Konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu informuje, iż w dniu 1 grudnia 2023 roku został ogłoszony konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego pn. „Powierzenie realizacji zadania dotyczącego dowozu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu w ramach obowiązku szkolnego”.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są w biuletynie informacji publicznej:

https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,2370712,zarzadzenie-nr-2432023-burmistrza-miasta-i-gminy-wolbrom-z-dnia-1-grudnia-2023-r-w-sprawie-ogloszeni.html