Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Główna treść

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza konkurs na realizację w 2017 r. niżej wymienionego zadania publicznego w wykonaniu Gminnego programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego na rok 2017 OGŁOSZENIE O KONKURSIE