Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs pn. „TURYSTYCZNE SKARBY MAŁOPOLSKI”

Główna treść

Konkurs pn. „TURYSTYCZNE SKARBY MAŁOPOLSKI”

Województwo Małopolskie ogłosiło nowy konkurs, którego założeniem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej interesujących, nowatorskich i przyjaznych dla turysty goszczącego w Małopolsce atrakcji, przedsięwzięć i inicjatyw turystycznych, dzięki którym staje się ona najchętniej odwiedzanym polskim regionem. Konkurs składa się z dwóch etapów:

pierwszy z nich trwa od 21 sierpnia do 2 września br. i polega na zgłaszaniu kandydatur w sześciu kategoriach:

  • Miejsce z klimatem – miejscowość/gmina turystyczna;
  • Najciekawszy szlak turystyczny;
  • Wydarzenie cykliczne;
  • Unikatowa atrakcja turystyczna;
  • Wypoczynek na wsi – gospodarstwo agroturystyczne;
  • W gościnie – obiekt gastronomiczny.

Zgłoszeń dokonywać mogą min. jst, samorządy gospodarcze, lokalne organizacje turystyczne, lokalne grupy działania, stowarzyszenia, fundacje turystyczne, prywatni przedsiębiorcy, zarządcy szlaków, inne podmioty działające w sektorze turystycznym oraz osoby fizyczne.

drugi z nich trwa od 11 do 29 września br. i polega na oddawaniu głosów przez internautów.
Ostatecznego wyboru Laureatów i Wyróżnionych dokona Kapituła konkursu utworzona z członków Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce.
Wyniki ogłoszone zostaną w październiku br., na zwycięzców czekają cenne nagrody, min. 50 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rozwoju i promocji swojej oferty turystycznej, a także zostaną oni otoczeni kampanią promocyjną realizowaną przez Małopolską Organizację Turystyczną.
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: konkurs.visitmalopolska.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie!