Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs ”Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Główna treść

Konkurs ”Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła konkurs, którego celem jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Oceniane będą prace w dwóch kategoriach:

  • prace naukowe, popularno-naukowe i inne należące do tych dwóch kategorii, prezentujące inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  • prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Spośród zgłoszonych prac zostaną wybrane dwie, najbardziej atrakcyjne, a na zwycięzców czekają nagrody w wysokości 5 tysięcy złotych oraz wydanie ich w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Termin zgłaszania prac mija 31 lipca 2019 r.
Regulamin i dokumenty do konkursu znajdują się na stronie www.fdpa.org.pl lub w siedzibie fundacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 659 116 110 lub 22 864 03 90 a także pod adresem e-mail: konkurs@fdpa.org.pl