Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs „Razem dla Seniorów” pod Honorowym Patronatem Pani Agaty Kornhauser–Dudy, Małżonki Prezydenta RP.

Główna treść

Konkurs „Razem dla Seniorów” pod Honorowym Patronatem Pani Agaty Kornhauser–Dudy, Małżonki Prezydenta RP.

Kancelaria Prezydencka poinformowała o organizowanym Konkursie „Razem dla Seniorów” pod Honorowym Patronatem Pani Agaty Kornhauser–Dudy, Małżonki Prezydenta RP.

Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie najcenniejszych inicjatyw na rzecz seniorów realizowanych przez osoby prywatne i instytucje na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, a co więcej będzie organizowany corocznie.

Konkurs rozstrzygany jest w co najmniej 3 kategoriach:

– Młodzi Seniorom;

– Seniorzy Seniorom;

– Organizacja, Instytucja, Podmiot gospodarczy – Biznes dla Seniorów.

Wręczenie nagród i dyplomów odbywać się będzie każdego roku podczas uroczystej gali, w terminie przypadającym między 1 października (tj. Międzynarodowym Dniem Osób Starszych), a 14 listopada (tj. Ogólnopolskim Dniem Seniora i Światowym Dniem Seniora).

Uczestnikami konkursu mogą być: organizacje, instytucje, osoby prawne lub osoby fizyczne.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie formularza rekomendacji (dostępny na stronie: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/razem-dla–seniorow) lub zgłoszenia pisemnego zawierającego następujące dane: nazwa zgłaszającego rekomendację, nazwa kandydata, dane kontaktowe, opis działalności na rzecz osób starszych wraz z uzasadnieniem przyznania nagrody, zgoda kandydata na udział w Konkursie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora Konkursu wraz z wykorzystaniem wizerunku w celach promocji Konkursu i jego realizacji.

Rekomendacje należy przedłożyć do 31 marca 2022r. na adres: Biuro Dialogu i Korespondencji Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Razem dla Seniorów”.

Więcej informacji o konkursie pod adresem: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/razem-dla–seniorow