Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków pt. „Piękna nasza Polska cała”

Główna treść

Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków pt. „Piękna nasza Polska cała”

Dnia 30.05.2017 w ZS Przedszkolu Publicznym nr 2 w Wolbromiu odbył się, już po raz drugi, Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków pt. „Piękna nasza Polska cała”. Konkurs był przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie naszej gminy. W konkursie wzięło udział 27 przedszkolaków z dziesięciu placówek oświatowych: Zespołu Szkół w Dłużcu, Szkoły Podstawowej w Jeżówce, Szkoły Podstawowej w Chełmie, Zespołu Szkół- Przedszkola w Gołaczewach, Niepublicznego Przedszkola „Miś” w Porębie Dzierżnej, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich, Zespołu Szkół w Zarzeczu, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łobzowie, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wolbromiu, Zespołu Szkół Przedszkola Publicznego nr 2 w Wolbromiu. Dzieci biorące udział  w konkursie zaprezentowały wiersz o tematyce związanej z pięknem ziemi ojczystej. Dzieci oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych (I kategoria dzieci 3,4- letnie oraz II kategoria dzieci 5, 6- letnie) przez niezależne jury powołane przez organizatorów. Jury w składzie: Małgorzata Krężel i Jolanta Gamrat po obejrzeniu występów wszystkich przedszkolaków dokonało oceny i wyłoniło zwycięzców. W KATEGORII DZIECI 3,4- LETNICH: I miejsce: Wojciech Stasiek–  Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wolbromiu / wychowawca: Lucyna Czerniawska, Barbara Pasich/  II miejsce: Adam Kulawik- Zespół Szkół Przedszkole Publiczne nr 2 w Wolbromiu /wychowawca: Jolanta Adamus/ III miejsce: Emilia Bielach – Zespół Szkół- Przedszkole w Gołaczewach / wychowawca: Anna Rolka/ Wyróżnienia: Anna Serwatka – Zespół Szkół Przedszkole Publiczne nr 2 w Wolbromiu /wychowawca: Jolanta Adamus/,  Kornelia Omyła – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łobzowie /wychowawca: Joanna Sikora, Ewa Chaberka/. W KATEGORII DZIECI 5,6- LETNICH: I miejsce: Igor Skorupa – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wolbromiu / wychowawca: Anna Głąb, Aneta Gajowiec/ II miejsce: Dorota Kobylarz – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kąpielach Wielkich / wychowawca Teresa Dyduch/ III miejsce: Karolina Janik – Zespół Szkół w Zarzeczu / wychowawca: Mariola Skóra/ Wyróżnienia: Hanna Kulawik – Zespół Szkół Przedszkole Publiczne nr 2 w Wolbromiu /wychowawca: Bożena Galicka/, Ewa Fira – Szkoła Podstawowa w Chełmie / wychowawca: Lidia Mąkol/. Wszystkie występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami, dyplomami i nagrodami książkowymi i innymi dodatkami rzeczowymi. Nagrody i dyplomy odebrały z rąk Dyrektora ZS Przedszkola Publicznego nr 2 w Wolbromiu Pana Waldemara Smotera i organizatora konkursu Pani Jolanty Cieślik. Nie zabrakło również podziękowań dla nauczycielek, które przygotowały dzieci do wspaniałych występów oraz wyrazów uznania dla rodziców.  Dziękujemy jury, które podjęło się tak trudnego zadania jak ocena występów przedszkolaków, które w tym roku podniosły niezwykle wysoko poprzeczkę.  Organizator dziękuje również pracownikom przedszkola, którzy pomogli zorganizować i przeprowadzić konkurs. 
GALERIA ZDJĘĆ: