Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs recytatorski- Poezja Juliana Kornhausera

Główna treść

Konkurs recytatorski- Poezja Juliana Kornhausera

„Nie nauczyłem się poezji Juliana Kornhausera w szkole podstawowej. Czytaliśmy Mickiewicza, Miłosza i Szymborską, oczywiście Mickiewicza na poważnie, Miłosza i Szymborską z tych „bardziej przystępnych”, „dla młodszych czytelników”. Może to największy błąd naszej edukacji, że szkoła konfrontuje z poezją w imię wytłumaczalności, a nie bezradności i niepojmowalności; raczej treści, niż sposobów komunikowania (się). Wspiera się na tym cała smutna etyka panowania (nad tekstem, nad losem, nad innymi)…” pisał Jakub Skurtys. Dlatego też bardzo ucieszyła nas inicjatywa Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom pana Adama Zielnika, który zaproponował zorganizowanie eventu z udziałem pana Jakuba Kornhausera.
Spotkanie z panem Jakubem- polskim poetą, tłumaczem, krytykiem literackim i literaturoznawcą, poprzedzone zostało m.in. konkursem recytatorskim, który odbył się 9 czerwca 2017r. w budynku Zespołu Szkół w Dłużcu.
Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjów. Zadaniem recytatorów było przygotowanie wybranego wiersza autorstwa Juliana Kornhausera.
Jury w składzie: przewodnicząca pani Marzena Karolczyk– dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolbromiu oraz członkowie pani Jolanta Gamrat– nauczycielka języka polskiego i pani Bronisława Walczak – pracownik Miejskiej Biblioteki w Wolbromiu, miało bardzo trudne zadanie.

Po wysłuchaniu 20 recytatorów ze szkół naszej gminy, którymi byli:
Miłosz Domagała, Patrycja Pałka, Wojciech Sułkowski, Kamila Zagajewska, Wiktoria Latacz, Karolina Żurek, Alicja Kundzierewicz, Filip Trzęsiński, Daniel Świerczek, Nikola Świerczek, Gabriela Kyć, Maria Rolka, Weronika Banyś, Dawid Pacia, Joanna Domagała, Maria Duch, Karolina Mąkol, Filip Ciempka, Paulina Krzysztoforska, Filip Nowak, ogłoszono wyniki.
I tak w kategorii szkół podstawowych I miejsce przyznano:  Nikoli Świerczek z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich , II miejsce Alicji Kundzierewicz z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wolbromiu, a III przypadło Danielowi Świerczkowi z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich; wyróżnienia otrzymali: Karolina Mąkol ze Szkoły Podstawowej w Chełmie i Kamila Zagajewska ze Szkoły Podstawowej nr 2.
W kategorii gimnazjów: I miejsce zajęła Patrycja Pałka z Gimnazjum nr 4 , II miejsce Filip Nowak z Gimnazjum w Dłużcu, III miejsce Dawid Pacia z Gimnazjum w Wierzchowisku i Miłosz Domagała z Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu; wyróżnienie otrzymała Maria Duch z Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu.

Bardzo dziękujemy dyrektorom szkół i nauczycielom- polonistom za zainteresowanie projektem, a uczestnicy konkursu to uczniowie:
Gimnazjum w Dłużcu
Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu
Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu
Gimnazjum w Wierzchowisku
Szkoły Podstawowej w Dłużcu
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Wolbromiu
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kąpielach  Wielkich
Szkoły Podstawowej nr 2 w Wolbromiu
Szkoły Podstawowej w Chełmie
Szkoły Podstawowej w Gołaczewach.
Rozdanie nagród, dyplomów i podziękowań dla nauczycieli i szkół odbędzie się 23 czerwca 2017 r. o godzinie 14.00 w Domu Kultury w Wolbromiu, podczas spotkania z osobami, które objęły konkurs swoim patronatem, czyli z panem burmistrzem Adamem Zielnikiem i panem Jakubem Kornhauserem.
Szczególne podziękowania kieruję do sponsorów, dzięki którym mogliśmy ugościć recytatorów i ich opiekunów.
Wyrazy wdzięczności należą się również  paniom: Edycie Madej, Wiolecie Ogonek i Alicji Pasich za pomoc przy organizacji, pyszne ciasto i obsługę gastronomiczną.

Koordynator projektu- Urszula Latacz

GALERIA ZDJĘĆ: