Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konsultacje dotyczące możliwości pozyskania funduszy europejskich

Główna treść

Konsultacje dotyczące możliwości pozyskania funduszy europejskich

23 października 2014 roku, godz. 10.00 – 13.00 w sali OC Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1 odbędą się bezpłatne konsultacje skierowane do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek.

Zakres udzielanych konsultacji obejmuje m.in.:

  • założenia nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
  • środki dostępne w ramach funduszy 2007-2013,
  • fundusze zwrotne na założenie działalności gospodarczej,                                              
  • finansowanie kursów/ szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Konsultacje poprowadzą pracownicy
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
tel.: (32) 627 23 10, 627 23 11, Fax.: (32) 627 23 12
e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
www.fundusze.malopolska.pl