Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Koordynator ds. Dostępności

Główna treść

Koordynator ds. Dostępności

Skład całego zespołu roboczego zgodnie z zarządzeniem Burmistrza MiG Wolbrom nr 20/2022

  1. Koordynator do Spraw Dostępności: Magdalena Wójtowicz
  2. Dagmara Muszalska – członek zespołu
  3. Paweł Gieszczyk – członek zespołu
  4. Marcin Osuszek – członek zespołu

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – POBIERZ