Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2024

Główna treść

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2024

Gmina Wolbrom otrzymała dotację celową na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II:

– wartość dotacji celowej – 97 334 zł

– całkowita wartość realizacji programu – 121 667,50 zł

Data podpisania umowy – maj 2024

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu.

Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Wolbrom – seniorów w wieku 60 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Gmina Wolbrom w 2024 r. realizuje Moduł II poprzez zakup usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach programu wsparciem objętych zostanie 100 seniorów z terenu Gminy Wolbrom, którym zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych m.in. w następujące funkcje:

– przycisk bezpieczeństwa

– sygnał SOS,

– detektor upadku,

– lokalizator GPS,

– funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

– funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).