Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: KPP Olkusz zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci „Bezpieczny Internet”

Główna treść

KPP Olkusz zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci „Bezpieczny Internet”

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu serdecznie zapraszają Szkoły Podstawowe z powiatu olkuskiego do udziału w konkursie plastycznym „Bezpieczny Internet”. Konkurs pn. „Bezpieczny Internet – Działajmy Razem” skierowany jest do uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych z powiatu olkuskiego i rozpatrywany jest w trzech kategoriach wiekowych. Aby wziąć w nim udział, należy wykonać plakat formatu A4, bądź A3 dowolną techniką,

która będzie propagować bezpieczne zachowania młodych ludzi w Internecie.

Prace należy dostarczyć do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu przy ulicy Jana Pawła II 32, pozostawiając na recepcji wraz z kartą zgłoszenia ucznia do 15 lutego 2021 r. lub pocztą na w/w adres (po 3 prace uczniów klas I-III).

Szczegóły konkursu można znaleźć w regulaminie. Do kontaktu w sprawie konkursu wyznaczono mł.asp. Marikę Guzik-Gajdę tel. 47 83 25 232 z komórki do Spraw Nieletnich i Patologii oraz Oficera Prasowego podkom. Katarzynę Matras tel. 47 83 25 233

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplom. Ponadto każdy uczestnik, którego praca zostanie nadesłana do olkuskiej komendy, otrzyma okolicznościowy dyplom oraz upominek, który zostanie przekazany za pośrednictwem szkoły. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone i wykorzystane jako materiały edukacyjne, prezentowane podczas różnego rodzaju szkoleń, a także na stronach internetowych Policji oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. O terminie wręczenia nagród poinformujemy szkoły pisemnie.

Serdecznie zapraszamy i życzymy ciekawych pomysłów.