Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe w Wolbromiu z nowoczesną karetką

Główna treść

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe w Wolbromiu z nowoczesną karetką

Zmiana zapisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym doprowadziła do wyboru nowego świadczeniodawcy usług ratownictwa medycznego. Dzięki zapoczątkowanym jeszcze w poprzedniej kadencji staraniom władz samorządowych gminy, na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Wolbrom Adamem Zielnikiem i przy wsparciu władz powiatowych oraz wojewódzkich, z dniem 1 kwietnia pacjentów z terenu Miasta i Gminy Wolbrom obsługuje Krakowskie Pogotowie Ratunkowe (KPR).

Na wniosek burmistrza, placówka znalazła siedzibę w zmodernizowanym budynku byłego hotelu robotniczego przy ul. Łukasińskiego. Oficjalna uroczystość otwarcia nowej placówki odbyła się w dniu 31 marca, i połączona była z przekazaniem do użytku budynku byłego hotelu, w którym powstało 48 mieszkań socjalnych. W ceremonii przecięcia wstęgi uczestniczyli: Burmistrz Wolbromia Adam Zielnik, Dyrektor Naczelny KPR – Małgorzata Popławska, Zastępca Dyrektora KPR – Marek Maślerz, Członek Zarządu Powiatu Olkuskiego – Piotr Gamrot i Radny Rady Miejskiej w Wolbromiu – Zbigniew Żyła. Pomieszczenia nowo otwartej stacji poświęcił proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ks. kan. Tadeusz Maj.

Do dyspozycji pochodzących z naszej gminy członków załóg znajdują się pomieszczenia o łącznej powierzchni aż 140 m2. Ulokowano w nich wszystkie niezbędne pomoce do codziennej pracy ratowników: dyspozytornię z niezbędnym sprzętem łączności, magazyny oraz pełne zaplecze socjalne. Przed budynkiem wydzielono stanowisko dla nowo zakupionej i bogato wyposażonej karetki marki Mercedes. Pacjenci z MiG Wolbrom będą mogli być wożeni do szpitala w Olkuszu czy Miechowie, ale też w szczególnych przypadkach bezpośrednio na oddział np. kardiochirurgii, udarowy czy też do Instytutu Pediatrii w Krakowie. W razie potrzeby zostanie zadysponowany śmigłowiec ratowniczy z bazy w Krakowie lub Katowicach.
Według wolbromskiego radnego dr Zbigniewa Żyły, najstarsze w Polsce – Krakowskie Pogotowie Ratunkowe jest jednym z najlepiej wyposażonych i wyszkolonych pogotowi w naszym kraju. 
– Dla mieszkańców naszej gminy nie zmieni się niby nic, a jednak bardzo wiele. Dostaniemy zupełnie nową karetkę. Został zakupiony nowy, znakomicie – podkreślam znakomicie wyposażony ambulans marki Mercedes. Nie będziemy niczym młodszy brat, noszący stare ubrania, i otrzymywać tego, czego inne gminy już nie chciały – oznajmił były długoletni Dyrektor Medyczny w centrali Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, radny Rady Miejskiej w Wolbromiu dr. Zbigniew Żyła


Jak zdradził burmistrz Adam Zielnik, czynione są starania o drugą karetkę dla naszej gminy i dodatkowy zespół ratowniczy, który mógłby być zlokalizowany w północnej części miasta. Dwa zespoły obsługujące naszą gminę doprowadziłyby do olbrzymiego skoku jakościowego w opiece medycznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom. 

 Zdrowie jest najważniejszą wartością, a także przedmiotem nieustającej troski i obaw każdego człowieka. Nie do przecenienia jest wsparcie i pomoc jakiej doświadcza człowiek w chorobie. Dlatego pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania, za pełną zaangażowania pomoc w lokalizacji oddziału Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Wolbromiu. Dziękuję za twórczy wysiłek, który sprawił że Gmina Wolbrom stale się rozwija – dziękował Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik osobom zaangażowanym w uruchomieniu w Wolbromiu stacji KPR. Okolicznościowymi tablo z podziękowaniami burmistrza zostali uhonorowani: Dyrektor Naczelny KPR – Małgorzata Popławska, Zastępca Dyrektora KPR – Marek Maślerz, Członek Zarządu Powiatu Olkuskiego – Piotr Gamrot, Radny Rady Miejskiej w Wolbromiu – Zbigniew Żyła oraz Radna Powiatu Olkuskiego  Agnieszka Gołembiowska-Karoń.

Życzymy wszystkim mieszkańcom, aby karetka stała w gotowości i nikt z naszych mieszkańców nie potrzebował jej wzywać. Jeśli jednak zajdzie taka konieczność, to każdy pacjent musi wiedzieć, że on jest najważniejszą osobą na pokładzie karetki i załoga dołoży wszelkich starań, aby uzyskał właściwą pomoc medyczną – życzyły służby ratownicze.

GALERIA ZDJĘĆ