Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: KRUS zaprasza na szkolenie

Główna treść

KRUS zaprasza na szkolenie

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wolbromiu serdecznie zaprasza wszystkich rolników i mieszkańców wsi na szkolenie, podczas którego zostaną omówione ważne tematy, dotyczące m.in. zmian w systemie ubezpieczeń społecznych rolników, zasad korzystania z rehabilitacji leczniczej oraz zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Spotkanie odbędzie się 27. listopada 2015 r. (piątek) o godz. 15 w sali KRUS PT Wolbrom, przy ul. Miechowskiej 4.

Po zakończeniu części szkoleniowej chętni będą mogli przystąpić do testowego konkursu na temat bezpieczeństwa w gospodarstwie pn. „Jutro jest twoją nagrodą za bezpieczną pracę dzisiaj”. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe (drabiny).

Anna Berkowicz

Kierownik PT Wolbrom