Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Krwiodawcy FTT Wolbrom ratują życie od 45 lat

Główna treść

Krwiodawcy FTT Wolbrom ratują życie od 45 lat

Jubileusz 45.lecia działalności świętowali krwiodawcy najstarszego w powiecie olkuskim Klubu HDK, działającego przy Fabryce Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. Dni Honorowego Krwiodawstwa przypadające w dniach 22-26 listopada, były okazją do zorganizowania corocznego spotkania, w czasie którego dziękowano wszystkim tym, którzy przyczyniają się czynnie do ratowania życia ludzkiego oraz wspierają ideę honorowego krwiodawstwa. Uroczyste spotkanie odbyło się 20 listopada w biurowcu FTT.

Z krwiodawcami spotkali się przedstawiciele Zarządu FTT, Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK i gminnych władz samorządowych. W czasie spotkania nie zabrakło wyrazów uznania, podziękowań oraz wyróżnień zarówno dla krwiodawców, jak i osób wspierających szczytną ideę krwiodawstwa. Prezes Koła Marian Lewandowski złożył podziękowania Prezesowi Zarządu Piotrowi Pięcie, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Władysławowi Banysiowi, Wiceprezes Zarządu Grażynie Kozak oraz całej Dyrekcji Fabryki Taśm Transporterowych za życzliwość i wspieranie członków koła. Podziękowania i życzenia jak najlepszego zdrowia skierował także do swych koleżanek i kolegów, by jak najdłużej mogli oddawać krew tym, którzy jej potrzebują.
Z życzeniami i gratulacjami dla krwiodawców podążył ponadto Przewodniczący Rady Krwiodawstwa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Jerzy Kornaus.

Z racji wspaniałego jubileuszu 45-lecia działalności sekretarz Miasta i Gminy Wolbrom Waldemar Kolanko przekazał list gratulacyjny od Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika z życzeniami  „W imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Wolbrom składam Wam, Szanowni Państwo Krwiodawcy najszczersze podziękowania i gratulacje za wielką aktywność w działaniach na rzecz ratowania ludzkiego życia najbardziej niezwykłym lekiem, jakim jest Wasza krew, a także za zaangażowanie w propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. Niech dobro, które świadczycie innym zawsze do Was powraca”.
Gratulacje i najlepsze życzenia przekazał krwiodawcom z FTT także Robert Pobudkiewicz- prezes Klubu HDK Wostal działającego przy ZMK „Wostal”.

Jubileuszowe spotkanie krwiodawców było okazją do wręczenia odznaczeń i okolicznościowych statuetek w podziękowanie za wierność szlachetnym ideom honorowego krwiodawstwa, którego wartością najwyższą jest ratowanie życia drugiemu człowiekowi.
Odznaki Honorowe PCK otrzymali: II stopnia: Grażyna Kozak, IV stopnia: Paweł Tkaczyk, Marcin Polniak, Adam Papaj i Piotr Rogala, odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia wyróżniono: Marka Trojanowskiego, Mariusza Szymczyka, Krzysztofa Witka i Grzegorza Wojtalę a III stopnia: Jana Cygronia, Marzenę Prokop i Roberta Strózika. Ponadto, każdy krwiodawca uhonorowany został jubileuszową statuetką oraz nagrodami pieniężnymi i upominkami od Zarządu FTT, a także upominkami z UMiG Wolbrom.

Nie zabrakło podziękowań za przychylność krwiodawcom i opiekę nad Klubem. Prezes Lewandowski uhonorował za to pamiątkowymi statuetkami  Prezesa Rady Nadzorczej FTT Wolbrom S.A. Władysława Banysia, Prezesa Zarządu Piotra Piętę i wiceprezes Grażynę Kozak, a także burmistrza Adama Zielnika.

W lutym br. Marian Lewandowski został odznaczony przez Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera brązowym Krzyżem Zasługi przyznanym przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a Witold Konieczny krzyżem Zasłużony Honorowym Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu przyznanym przez ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza. Ponadto Witolda Koniecznego  wpisano do Księgi Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, Zasłużony dla Województwa Małopolskiego.

Z okazji jubileuszu wspomniano też nieżyjących już prezesów klubu: Stanisława Rolę, Stefana Kowala i Stanisława Oktabę. Istniejący od 45 lat klub HDK PCK liczy obecnie 44 krwiodawców. W bieżącym roku krwiodawcy pod przewodnictwem prezesa Mariana Lewandowskiego oddali około 64 litrów krwi, natomiast od początku działalności klubu osoby zrzeszone w klubie oddały łącznie aż 2270 litrów drogocennego leku. Imponującą ilością oddanej krwi mogą poszczycić się Witold Konieczny, który oddał  aż 61 litrów krwi, Adam Papaj (ok.43 litry) i Dariusz Haberka (ok. 38 litrów).