Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Krwiodawcy ratują życie

Główna treść

Krwiodawcy ratują życie

Jak co roku, obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa przypadające w dniach 22-26 listopada stanowią okazję do złożenia podziękowań wszystkim tym, którzy przyczynili się do ratowania życia ludzkiego, są okazją do spotkań z osobami, które czynnie wspierają ideę honorowego krwiodawstwa. Uroczyste spotkanie, które odbyło się 22 listopada, w najstarszym Klubie HDK w powiecie olkuskim, działającym przy Fabryce Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. zbiegło się z 55. leciem Honorowego Krwiodawstwa w Polsce.

Z krwiodawcami spotkali się przedstawiciele Zarządu i Dyrekcji FTT, oraz Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Olkuszu. Zgromadzonych powitał prezes Koła Marian Lewandowski, a sprawozdanie z rocznej działalności istniejącego od 43 lat Koła odczytał Witold Konieczny. Jak poinformował zebranych, pomimo problemów zdrowotnych kilkunastu członków Klubu, krwiodawcy oddali w tym roku około 61 litrów krwi, a od początku swej działalności działalności krwiodawcy zrzeszeni w tym kole aż 2156 litrów drogocennego leku. Imponującą ilością oddanej krwi mogą poszczycić się Andrzej Kostecki, który oddał  aż 59,4 litrów krwi, Witold Konieczny (57,64) i Adam Mosurek (51,25). Bez wątpienia, należą oni do niewielu ludzi w Małopolsce, którzy oddali tak dużo krwi. Nie mniej aktywnymi krwiodawcami, ratującymi nie jedno życie ludzkie są także: Adam Papaj (43,6 litrów oddanej krwi), Dariusz Haberka (35,4), Michał Drozdowski (24,4), Marian Lewandowski (22,35), Stanisław Piwko (20,70), Marcin Polniak (20,25), Piotr Rogala (18,9), Paweł Tkaczyk (18,0), Bogumił Gajos (17,55), Tomasz Zamośny (16,7), Jan Mazurek (14,15), Tadeusz Wróbel (13,95), Grzegorz Wołkowski (13,05), Marcin Mosurek (12,6), Jarosław Dela (12,4), Grzegorz Magiera (11,25), Grzegorz Jarecki (10,8), Grzegorz Wojtala (10,8) i Dariusz Pasich (10,35).

W czasie spotkania nie zabrakło wyrazów uznania, podziękowań oraz wyróżnień zarówno dla krwiodawców jak i osób wspierających ideę krwiodawstwa. Oprócz okolicznościowych statuetek dla każdego krwiodawcy i osób wspierających, Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi  III stopnia zostali odznaczeni: Grzegorz Janik, Lesław Borówka, Mateusz Bocianowski i Marek Trojanowski;  odznaką II stopnia – Jarosław Dela, Marcin Mosurek a I stopnia – Piotr Rogala i Paweł Tkaczyk. Odznaką Honorową PCK wyróżniono: Michała Drozdowskiego, Dariusza Haberkę, Adama Mosurka i Mariana Lewandowskiego. Podziękowania za przychylność i opiekę nad Klubem otrzymali od krwiodawców m.in.: Prezes FTT Wolbrom S.A. Władysław Banyś, dyrektor FTT Grażyna Kozak i burmistrz Jan Łaksa. Przedstawiciele firmy otrzymali ponadto listy z podziękowaniami za finansowe wsparcie idei honorowego krwiodawstwa wśród pracowników FTT Wolbrom S. A. od Prezesa Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, prof. nadz. dr hab. Mieczysława Pasowicza, które przekazał Andrzej Smucz. Podziękowanie za wierność szlachetnym ideom honorowego krwiodawstwa, którego wartością najwyższą jest ratowanie życia drugiemu człowiekowi skierował do krwiodawców także burmistrz Jan Łaksa.

Do życzeń wytrwałości w niesieniu szlachetnej pomocy innym ludziom, kierowanych wszystkim honorowym krwiodawcom przyłącza się także nasza redakcja.

Wiesław Biernacki