Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Krwiodawcy z FTT Wolbrom S.A.

Główna treść

Krwiodawcy z FTT Wolbrom S.A.

Dni Honorowego Krwiodawstwa przypadające w dniach 22-26 listopada stanowią okazję do złożenia podziękowań wszystkim tym, którzy przyczynili się do ratowania życia ludzkiego. 22 listopada uroczyste spotkanie krwiodawców odbyło się w najstarszym a zarazem największym Klubie HDK w powiecie olkuskim, działającym przy Fabryce Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. W spotkaniu uczestniczyli: prezes Piotr Pięta, przewodniczący Rady Nadzorczej Władysław Banyś i dyrektor ds. Personalnych Grażyna Kozak.

Marian Lewandowski, prezes liczącego już 44 lata Koła, poinformował zebranych, że krwiodawcy oddali w tym roku około 68 litrów krwi, a od początku swej działalności krwiodawcy zrzeszeni w tym kole aż 2226 litrów drogocennego leku. Za oddanie 62 litrów krwi Andrzej Kostecki został w ub. roku odznaczony przez Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Na dzień dzisiejszy Klub HDK-PCK liczy 46 osób oddających systematycznie krew.

W czasie spotkania nie zabrakło wyrazów uznania, podziękowań dla nieustannie wspierającego ideę krwiodawstwa Zarządu fabryki oraz podziękowań i wyróżnień dla krwiodawców. Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi  III stopnia zostali odznaczeni: Michał Konieczny, Rafał Różanowski i Robert Śliwa; odznaką ZHDK II st. Grzegorz Jarecki, Grzegorz Magiera i Dariusz Pasich oraz odznaką ZHDK I st. Bogumił Gajos.

-Dziękujemy serdecznie Panu Prezesowi Zarządu Piotrowi Pięcie, Panu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Władysławowi Banysiowi, Pani Wiceprezes Grażynie Kozak oraz całej Dyrekcji FTT za życzliwość i wspieranie naszych celów. Najserdeczniejsze podziękowania składam Wam Koledzy i Koleżanki, dużo zdrowia -byśmy mogli jak najdłużej oddawać honorowo krew tym, którzy jej potrzebują – składał podziękowania prezes Koła Marian Lewandowski.

Do życzeń wytrwałości w niesieniu szlachetnej pomocy innym ludziom, kierowanych wszystkim honorowym krwiodawcom przyłącza się także nasza redakcja.

Wiesław Biernacki

Powiązana galeria