Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kto zostanie szkolnym Omnibusem 2023 w gminie Wolbrom?

Główna treść

Kto zostanie szkolnym Omnibusem 2023 w gminie Wolbrom?

21 marca pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom odbył się gminny etap XIX edycji OMNIBUSA – konkursu adresowanego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Organizatorem tegorocznego konkursu na poziomie gminnym był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu. W konkursie wzięło udział 12 uczniów klas I, II, III, z 4 szkół naszej gminy, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym odbywającym się dn. 21.02.2023 r.

W konkursie etapu gminnego uczestniczyli uczniowie ze szkół:

SP nr1 w Wolbromiu:

klasa I Nikodem Wąchal (op. Maria Dziuba), klasa II Amelia Wiatrowska (op. Katarzyna Mąka), klasa III Jakub Rusek (op. Urszula Marcinkowska).

SP nr2 w Wolbromiu:

klasa I Aleksander Knap (op. Maria Szczygieł), klasa II Joanna Żurek (op. Barbara Wróbel), klasa III Brajan Kurta (op. Jolanta Gamrot).

SP w Dłużcu:

klasa I Michał Grojec (op. Anna Osmęda), klasa II Kamila Sojka (op. Justyna Baca), klasa III Kacper Kordaszewski (op. Agata Piwowarczyk).

SP w Kąpielach Wielkich:

klasa I Aleksander Koryczan (op. Zdzisława Posełek), klasa II Agata Kobylarz (op. Anna Świerczek), klasa III Paweł Imiołek (op. Lidia Mąkol).

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja w składzie: Przewodnicząca Aleksandra Gromadowska, Małgorzata Janiec, Aneta Gajowiec, Maria Szczygieł, Anna Osmęda i Zdzisława Posełek.

Prace z największą ilością punktów zostaną przesłane do weryfikacji do głównego organizatora konkursu czyli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olkuszu.

W tym roku, zgodnie Regulaminem, konkurs kończy się na etapie gminnym i wyłonieniu „Omnibusa” każdej z gmin powiatu olkuskiego na poziomie klas I, II, III.

Ostateczną listę laureatów konkursu poznamy w dniu 14 kwietnia, a oficjalne zakończenie konkursu i nagrodzenie laureatów odbędzie się w SP 2 w Olkuszu w dniu 27.04.2023 r.

Po zakończonym konkursie, z jego uczestnikami spotkał się Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stanisław Kołodziej i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół Dorota Świerczek. Oboje pogratulowali osiągniętych wyników, szerokiej wiedzy i pasji do jej pogłębiania.

Młodzi pasjonaci wiedzy zostali uhonorowani dyplomami za udział w gminnym konkursie. Nie zabrakło upominków ufundowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Adama Zielnika. W imieniu burmistrza nagrody wręczyła Dorota Świerczek. Dyrektor Stanisław Kołodziej złożył także podziękowania nauczycielom, za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie uczniów.

***

Coroczny Konkurs „Omnibus – wiem wszystko” pozwala wykazać się wiedzą najzdolniejszym uczniom klas I – III, którzy posiadają wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin.

Uczniowie rozwiązywali zadania konkursowe dotyczące wiadomości z poszczególnych edukacji – polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej, a więc zakres wiedzy był obszerny. Pytania konkursowe były jednak dostosowane do podstaw programowych poszczególnych etapów edukacji wczesnoszkolnej.