Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kultura na życzenie – rozpoczął się nabór wniosków

Główna treść

Kultura na życzenie – rozpoczął się nabór wniosków

Projekt „Kultura na życzenie” ruszył pełną parą. Pracownicy DK pojawiają się w różnych miejscach i diagnozują zasoby kulturotwórcze w naszym regionie. Wszystko to w celu aktywizacji środowisk dotychczas nieobecnych w życiu społecznym.

Dom Kultury w Wolbromiu zakwalifikował się do udziału w projekcie Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Ma on na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Po przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania wynika, że pomimo różnorodnej oferty skierowanej do wielu grup odbiorców są jeszcze osoby mało obecne w działaniach placówki. Projekt ” Kultura na życzenie” podzielony jest na dwa etapy. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez instytucję kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działają. Zadaniem beneficjentów programu jest zidentyfikowanie samodzielnych inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców, wspólna realizacja wybranych projektów oraz dokonanie ich oceny.

Spotkanie Liderów, które odbyło się w czerwcu tego roku pokazało, że wśród mieszkańców gminy nie brakuje ludzi aktywnych, którzy chcą działać i wiedzą jak to robić. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania swoich dokonań dotyczących działań na rzecz społeczności lokalnej, ciekawych inicjatyw oraz do wymiany poglądów na temat przeprowadzania tego rodzaju przedsięwzięć. Rozpoczęto również wspólne tworzenie kulturalnej mapy gminy, oraz ustalono listę potrzeb, które powinny być uwzględnione w zgłoszonych w ramach projektu inicjatywach. Uczestnicy spotkania ustalili, że najważniejsze z nich to: integracja społeczności lokalnej, wzmocnienie wiedzy na temat historii i tradycji regionu oraz promocja bezpiecznych zachowań. W trakcie warsztatów i innych działań pracownicy DK poznawali potrzeby różnych grup społecznych i wiekowych między innymi młodzieży gimnazjalnej i kobiet ze środowisk wiejskich. Prowadzona jest również akcja informacyjno-promocyjna zachęcająca mieszkańców gminy Wolbrom do realizacji własnych pomysłów służących społeczności lokalnej. Podczas tegorocznych Dni Wolbromia prowadzono badania dotyczące oferty Domu Kultury.

W związku z realizacją etapu badawczego projektu „Kultura na życzenie” zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie fotograficznym „Moje miejsce”.
 
Greta Fałda