Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: KULTURA NA ŻYCZENIE w DK Wolbrom

Główna treść

KULTURA NA ŻYCZENIE w DK Wolbrom

Dom Kultury w Wolbromiu ze swoim projektem Kultura na życzenie jest jednym z pięciu małopolskich beneficjentów programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014. Projekt ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

30. lipca 2014 pracownicy Domu Kultury w Wolbromiu zakończyli działania w ramach realizacji I części projektu. Przeprowadziliśmy badania dotyczące zasobów kulturotwórczych  i potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Wolbrom i doprowadziliśmy do wyłonienia pięciu inicjatyw lokalnych które będą realizowane na terenie gminy w okresie od 21. września do 1. listopada 2014. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu w wysokości 22 000 zł. brutto uzyskanemu przez Dom Kultury w Wolbromiu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne, które stanowi 95% kwalifikowanych kosztów związanych z realizacją projektu.

Z kolei dzięki zaangażowaniu i kreatywności grup nieformalnych biorących udział w projekcie wolbromskiego Domu Kultury „Kultura na życzenie”  kalendarium wydarzeń kulturalnych naszej gminy zostanie wzbogacone o następujące inicjatywy:

1. Cuda na patyku
Termin: 27.09.2014, godz. 17.00
Miejsce: start z  Rynku o godz. 17.00, ul. Krakowska, Dom Kultury w Wolbromiu

Korowód uliczny nawiązujący do jarmarcznych zwyczajów  mocno wpisanych w tradycję Wolbromia, połączony z zabawami taneczno-ruchowymi, warsztatami bębniarskimi i kuglarskimi oraz fireshow  przed Domem Kultury w Wolbromiu. W korowodzie wezmą udział zaproszeni artyści z teatru ognia Azislight z Krakowa,  grupy teatralnej Glutaminian Sodu z Olkusza, grupy teatralnej Wyimaginowani z Wolbromia, tancerzy z teatru tańca  Actus Animi i innych grup tanecznych działających przy DK Wolbrom (7th Step, Syrenki, Gwiazdeczki, Słoneczka) oraz wszyscy chętni mieszkańcy gminy i okolic.
Inicjatywa realizowana jest przez grupę rodziców dzieci, tańczących w zespołach działających przy DK Wolbrom dzieci.

2. Festyn wiejski wielopokoleniowy      

Termin: 21.09.2014 godz.14.00 -18.00
Miejsce: Gołaczewy

Festyn integracyjny w Gołaczewach, organizowany przy współpracy całej społeczności lokalnej. Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie:
•    konkursów plastycznych, kulinarnych,
•    konkurencji sprawnościowych,
•    degustację i wybór najlepszej potrawy lokalnej,
•    zorganizowanie wystawy i warsztatów związanych z tradycyjnymi narzędziami wykorzystywanymi w gospodarstwie domowym,
•    występy dzieci i rodziców,
•    wspólne śpiewanie tradycyjnych piosenek ludowych,
•    przeprowadzenie pogadanek na temat zasad związanych z podpisywaniem umów oraz bezpieczeństwa na drodze.

3. Każdy może odnaleźć swojego kręcioła 

Termin: 10.09 – 01.11.2014
Miejsce: Gmina Wolbrom

Młodzież z Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu, przy wsparciu nauczycieli odszuka w swoim najbliższym otoczeniu ciekawych ludzi, pozna ich zawody i pasje. Następnie przeprowadzi z nimi wywiady i z pomocą profesjonalnego fotografa zorganizuje sesję zdjęciową. Z zebranych materiałów powstanie kalendarz, oraz mobilna ekspozycja, która będzie „podróżować” po gminie. Teksty wywiadów prezentowane będą w kolejnych numerach gazetki ” Newsy Gimbusy”.  Zwieńczeniem przedsięwzięcia będzie udział młodzieży zaangażowanej w realizację projektu w warsztatach etnograficznych.

4. Tydzień z historią Wolbromia

Termin:  22.09 – 30.09
Miejsce: Wolbrom

Gra miejska, która odbędzie się 29.09.2014 z udziałem uczniów i nauczycieli wolbromskich szkół, poprzedzona cyklem siedmiu wykładów z historii Wolbromia:

•  Wykład Kamila Adriana Pałki: U początków Wolbromia – 22.09.2014 godz. 17.00: (Sala Kameralna DK Wolbrom)
• Wykład Konrada Kołodziejczyka:  Życie religijne w Wolbromiu – 23.09. 2014 godz. 16.30 (Sala Kameralna DK Wolbrom)
•  Wykład Konrada Kołodziejczyka  Żydzi w Wolbromiu – 23.09.2014 godz. 17.30  (Sala Kameralna DK Wolbrom),
• Wykład Wacława Gila: Historia cechu rzemiosł różnych – 24.09.2014 godz. 16.30 (Sala Kameralna DK Wolbrom),
• Wykład Kamila Adriana Pałki: Biała Plebania – 24.09.2014 (Sala Kameralna DK Wolbrom),
• Wykład Jerzego Ofanowskiego: Solidarność w Wolbromiu – 25.09.2014 godz. 16.30 (Sala Kameralna DK Wolbrom)
•   Wykład Wojciecha Szoty: 25 lat w wolnym Wolbromiu – 25.09.2014 godz. 17.30 (Sala Kameralna DK Wolbrom)

Projektowi towarzyszyć będą konkursy: fotograficzny „Wolbrom w starej fotografii” i literacki: „Kartka z pamiętnika dziadka”.

Podsumowaniem inicjatywy będzie przygotowanie w formie elektronicznej  publikacji, która zostanie opracowana  na podstawie wykładów i materiałów zebranych w czasie konkursów.
Inicjatorem i koordynatorem projektu jest Kamil Adrian Pałka.

5. Nikt tu nie jest „łykiem”, wszyscy jesteśmy ludźmi

Termin: październik 2014
Miejsce: plac przed Domem Kultury

Przygotowanie i realizacja przez młodzież wolbromską interaktywnego spektaklu teatralnego w przestrzeni miejskiej. Scenariusz przedstawienia będzie się opierał na popularnych przekazach ustnych dotyczących historii i tradycji Wolbromia i ich interpretacji przez młodych mieszkańców miasta. Projekt zakłada aktywny udział widzów w spektaklu. Inicjatywa  realizowana jest we współpracy z Teatrem Figur z Krakowa.

Zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach!

KULTURA NA ŻYCZENIE
Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014