Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kwalifikacja wojskowa

Główna treść

Kwalifikacja wojskowa

Jak informują służby Wojewody od 3 lutego do 30 kwietnia potrwa w Małopolsce kwalifikacja wojskowa. Osoby, które zgłoszą się do kwalifikacji, nie będą obowiązkowo wcielane do wojska. Jerzy Miller, wojewoda małopolski powołał Wojewódzką Komisję Lekarską oraz 23 komisje powiatowe.

Wezwani z terenu gminy Wolbrom mają się stawić przed komisją w terminie od 14 do 20 marca – gdyby jednak okazało się to niemożliwe z ważnych przyczyn, istnieje możliwość przesunięcia terminu w uzgodnieniu z urzędnikiem odpowiadającym za pobór (okienko, gdzie wyrabiamy dowody osobiste UMiG Wolbrom) w okresie kiedy komisja będzie obsługiwała mieszkańców powiatu olkuskiego, czyli w dniach od 27 lutego do 28 marca.

Obowiązek stawienia się przed komisjami lekarskimi w Małopolsce ma w tym roku ponad 24,2 tys. osób. Kwalifikacja dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1995 roku. Oprócz nich, stawić się muszą mężczyźni urodzeni w latach 1990-1994, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, a także ci, którzy zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby i właśnie upływa termin tej niezdolności.

Wezwane zostały również kobiety urodzone w latach 1990-1995, absolwentki lub studentki kierunków medycznych, weterynaryjnych lub psychologicznych. Stawić się przed komisją powinny również osoby, które zgłosiły się na ochotnika do pełnienia służby wojskowej, ale nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (kategorii).

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie. W każdym powiecie i gminie znajdują się również obwieszczenia o obowiązku poddania się kwalifikacji. Nieodebranie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

Stawienie się przed komisją jest obowiązkowe. Osoby, które tego nie zrobią bez uzasadnienia przyczyny, mogą zostać przymusowo doprowadzone przez policję, grozi im za to również kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Wezwani z terenu gminy Wolbrom mają się stawić przed komisją w terminie od 14 do 20 marca – gdyby jednak okazało się to niemożliwe z ważnych przyczyn, istnieje możliwość przesunięcia terminu w uzgodnieniu z urzędnikiem odpowiadającym za pobór (okienko, gdzie wyrabiamy dowody osobiste UMiG Wolbrom) w okresie kiedy komisja będzie obsługiwała mieszkańców powiatu olkuskiego, czyli w dniach od 27 lutego do 28 marca.