Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Laureat i finalista z Zespołu Szkół Pod Lasem

Główna treść

Laureat i finalista z Zespołu Szkół Pod Lasem

Krystian Myca laureatem, Patryk Machejek finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. 05 kwietnia 2018 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbył się wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.
Tematyka Konkursu obejmowała historię Polski i historię powszechną dziejów oręża polskiego w latach 1887-1922, z uwzględnieniem znajomości z zakresu uzbrojenia, umundurowania, budownictwa obronnego i symboliki wojskowej, a także umiejętności posługiwania się mapą i szkicem graficznym.
Celem Konkursu było pogłębianie znajomości historii i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o różnych okresach historycznych oraz o znaczeniu sił zbrojnych w życiu państwa i narodu polskiego.
Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawowało Małopolskie Kuratorium Oświaty.
Uczniowie Zespołu Szkół Pod Lasem – Krystian Myca i Patryk Machejek zdobyli tytuł laureata i finalisty Konkursu.
Gratuluję osiągniętych wyników i życzę dalszych sukcesów.

Ewa Gwóźdź