Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Lepsza cena za energię

Główna treść

Lepsza cena za energię

Od kilku lat Urząd Miasta i Gminy Wolbrom negocjuje specjalne ceny energii elektrycznej. Aby pozycja Gminy negocjacyjna była mocniejsza, rozmowy dotyczą stawek opłat za prąd dostarczany do wszystkich budynków użyteczności publicznej, będących własnością Gminy, w tym szkół i remiz OSP oraz za oświetlenie uliczne. Na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy wykorzystywana jest energia taryfikowana jako C-11. Co roku udaje się znacznie obniżać stawki. Tak było i tym razem.

Negocjowanie cen energii elektrycznej stało się stałą praktyką Wolbromia, a Gmina, jako duży odbiorca ma możliwość uzyskiwania  znacznych rabatów. Negocjacje, które prowadzone są corocznie przed kolejnym okresem rozliczeniowym, zwykle przynoszą istotne oszczędności. Dla przykładu w roku 2014 r. za energię z taryfy C-11 Gmina Wolbrom płaciła 0,328 zł/kWh, czyli o 11,3% mniej niż w roku poprzednim i o 31% mniej niż taryfa obowiązująca w tym czasie na rynku. Obecnie, w roku 2015 stawka została obniżona kolejny raz i aktualnie rachunki rozliczane są w oparciu o cenę 0,321 zł/kWh, czyli o ok. 42,68% w stosunku do obowiązującej w kraju średniej ceny energii. Zakończone właśnie negocjacje cen za rok przyszły przynoszą kolejną obniżkę. W taryfie C11 Gmina Wolbrom zapłaci za prąd stawkę 0,319 zł/kWh. W ogólnym rozrachunku przyniesie to kolejne istotne oszczędności.