Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: LGD „Nad Białą Przemszą” zaprasza na szkolenie

Główna treść

LGD „Nad Białą Przemszą” zaprasza na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” ogłasza nabór uczestników projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Aktywności Lokalnej”, którego głównym celem jest kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym wśród organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na obszarach wiejskich powiatu olkuskiego.

Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie, w ramach którego zaplanowanych zostało 7 szkoleń tematycznych:

1.  „Aktywność w życiu publicznym, czyli świadomy obywatel”
2.  „Lokalny lider aktywizuje mieszkańców”
3.  „Petent czy obywatel – świadomy swoich praw”
4.  „Podmiot = Kobieta, przedmiot = praca” – aktywizacja kobiet w życiu publicznym
5.  „Integracja środowisk oraz wymiana doświadczeń szansą na zachowanie dziedzictwa kulturowego”
6.  „Kształtowanie właściwych zachowań ekologicznych szansą dla przyszłych pokoleń”
7.  „Organizacja imprez sportowych – bezpieczeństwo i promocja”

Uwaga!
Tylko uczestnicy szkoleń będą mogli starać się o dofinansowanie własnych inicjatyw!

O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń!
Ostatnie wolne miejsca!

Kontakt:
Tel. 32 7242523
e-mail: fio@nadbialaprzemsza.org.pl

formularz_zgoszeniowy_fio_.pdf
karta_zgoszeniowa_2014.pdf