Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Likwidacja barszczu Sosnowskiego – Nowe przepisy!

Główna treść

Likwidacja barszczu Sosnowskiego – Nowe przepisy!

W związku z wejściem w życie ustawy o Inwazyjnych Gatunkach Obcych zmienione zostały przepisy oraz sposoby zwalczania szeroko występującego na terenie naszego kraju oraz niezwykle groźnego dla zdrowia i życia barszczu Sosnowskiego.

Zgodnie z ustawą (Dz.U. 2021 poz. 1718 Art. 15) ten, kto stwierdzi obecność gatunku obcego, zagrażającego środowisku (IGO), powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce występowania roślin osobiście, w formie elektronicznej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, adres występowania rośliny wraz z określoną powierzchnią oraz w miarę możliwości załączoną dokumentacją fotograficzną

Przyjęte zgłoszenie zostanie przekazane właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, który po weryfikacji wprowadzi je do Rejestru IGO (Inwazyjnych Gatunków Obcych). W kolejnym etapie wójt, burmistrz albo prezydent miasta, ustala podmiot władający odpowiedzialny za przeprowadzenie działań zaradczych. Zgodnie z Art. 21 ust. 2, pkt. 2 lit. b może to być również osoba fizyczna więc także właściciel nieruchomości.

Czy to oznacza, że właściciele ogrodów, działek i innych nieruchomości będą musieli na własną rękę zwalczać niebezpieczne rośliny? Niekoniecznie. Mogą bowiem niezwłocznie po otrzymaniu informacji o obowiązku usunięcia IGO wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia działań zaradczych, np. z powodów finansowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom pok 203 lub 207 oraz pod nr tel. (32) 706 53 16.