Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: List Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Główna treść

List Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Trwa III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Już od 10 września Małopolanie, którzy ukończyli 16 rok życia będą mogli wybrać spośród zgłoszonych zadań najlepsze, ich zdaniem, pomysły. Zwycięskie projekty zrealizuje Województwo Małopolskie. Głosowanie potrwa do 5 października.

Głosować można na trzy sposoby. Aby wybrać faworyta w swoim subregionie mieszkańcy mogą oddać głos: na stronie www.bo.malopolska.pl, wrzucić kartę do urny w jednym z 23 punktów zlokalizowanych w każdym powiecie Małopolski lub przesłać listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego. Każdy mieszkaniec dysponuje jednym głosem i może go wykorzystać na dowolne zadanie zgłoszone w jego subregionie. Wykaz zadań, punktów do głosowania oraz karta do głosowania dostępne będą na stronie www.bo.malopolska.pl.

Zwracam się do Państwa z prośbą o poinformowanie o terminie i zasadach głosowania mieszkańców gmin i powiatów, w tym środowisk lokalnych aktywistów, takich jak: sołtysi, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej, gminne jednostki organizacyjne czy organizacje pozarządowe.

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wdrażanie budżetu obywatelskiego – kontakt telefoniczny: (12) 61 60 904, (12) 61 60 536, e-mailowy: bo@umwm.pl. Szczegółowe informacje na temat projektu można także znaleźć na stronie internetowej www.bo.malopolska.pl.

Raz jeszcze zachęcam Państwa do włączenia się w promocję narzędzia umożliwiającego bezpośredni wpływ na swoje lokalne środowisko, jakim jest wojewódzki budżet obywatelski. Razem możemy przyczynić się do rozwoju naszego regionu i wspólnie budować Małopolskę.

z wyrazami szacunku