Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Los remontu ul. 1 Maja przesądzony

Główna treść

Los remontu ul. 1 Maja przesądzony

W trybie nadzwyczajnym wolbromscy radni zwiększyli do 40% dotację celową dla Powiatu Olkuskiego, który nie znalazł we własnej kasie wystarczających środków na remont ul. 1 Maja w Wolbromiu. Wsparcie finansowe remontu zadeklarowały także firmy funkcjonujące przy tej mocno obciążonej ruchem ulicy. Tym samym zakończyły się obawy czy remont, pomimo uzyskania 50% wsparcia państwa, dojdzie do skutku.

Podczas sesji 10 marca 2014 r. wolbromscy radni podjęli uchwałę o udzieleniu powiatowi dotacji w wysokości 1 096 481 zł. co stanowiło połowę wymaganego od powiatu wkładu własnego, aby remont 1 Maja, który został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Remontu Dróg Lokalnych, tzw. schetynówek mógł dojść do skutku. W wyniku negocjacji zainicjowanych przez burmistrza Jana Łaksę swoje wsparcie finansowe zadeklarowała także część firm mających siedziby przy 1 Maja. Pierwotnie zakładano, że środki od przedsiębiorców zasilą kasę powiatu. Projekt jednak był zagrożony ponieważ starostwo wciąż ostrzegało, że mimo tej pomocy nie jest w stanie uzupełnić brakujących 25% potrzebnej na zadanie kwoty. W Wolbromiu nie wyobrażano sobie, aby niepowtarzalna szansa remontu tak ważnego i obciążonego ruchem ciągu komunikacyjnego miała być zmarnowana.
Efektem wielu rozmów i nacisków płynących z Wolbromia stało się porozumienie, które przewiduje, że gmina i przedsiębiorcy wyłożą aż 40%  kwoty wymaganej jako wymagany wkład własny powiatu. 5 maja odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wolbromiu, podczas której zdeterminowani radni jednomyślnie przychylili się do wniosku burmistrza Jana Łaksy o zwiększenie dotacji celowej na remont do kwoty 1 754 370 zł. Brakujące 254 tys. zł uzupełnią darowizny od kilku firm mających siedzibę przy ul. 1 Maja. Zadanie, które przewiduje przebudowę drogi powiatowej nr 1144K na całym przebiegu od drogi nr 794 Wolbrom-Wierzchowisko na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 794 do ul. Brzozowskiej w Wolbromiu będzie dofinansowane przez państwo w wysokości  2 192 962,18 zł, co stanowi połowę zaplanowanych kosztów. Ostateczne koszty remontu i kwoty jakie wyłoży gmina i powiat będą  znane po rozstrzygnięciu przetargu, który ma być niedługo ogłoszony.

W trakcie krótkiej dyskusji nad nadzwyczajną uchwałą radni podkreślali, że należy dołożyć wszelkich starań, aby Wolbrom miał realną kontrolę nad przebiegiem prac, by nie powtórzyła się sytuacja remontu tzw. Bydlinki – inwestycji, modernizacji która zasłynęła fuszerką, również prowadzonej przez powiat olkuski z poważną, ponad milionową dotacją gminy Wolbrom. Wtedy, pomimo usilnych starań burmistrza, władze powiatu jako główny inwestor nie dopuszczały władz Wolbromia do działań kontrolnych, uznając, że „gmina nie jest stroną” w sprawie.

Zanim rozpoczną się prace remontowe na 1 Maja, prace na tej ulicy rozpoczną wolbromskie Wodociągi, które chcą doprowadzić sieć do dobrego stanu, by ograniczyć do minimum zagrożenie niszczenia nowego asfaltu przez ewentualne awarie.

Ewa Barczyk