Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Mało na remonty dróg do pól

Główna treść

Mało na remonty dróg do pól

„Tak krawiec kraje jak materii staje”… Kolejny rok z rzędu władze gminy Wolbrom muszą podejmować trudne decyzje, które drogi dojazdowe do pól remontować, a które będą jeszcze musiały poczekać. Urząd Marszałkowski w Krakowie rozdysponował środki na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych do małej retencji, budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól. Wolbrom otrzymał jedną trzecią wnioskowanej kwoty.

Choć wniosek opiewający na ok. 300 tys. zł wydawał się dość wyważony, to efekt podziału funduszy z puli środków pochodzących z wpływów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych od osób fizycznych i prawnych (wcześniej Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) kolejny rok z rzędu nie jest zadowalający. Gmina Wolbrom otrzymała tylko 100 tys. zł na remonty drog dojazdowych do pól. Tym samym konieczne było podjęcie decyzji, które drogi skorzystają z dobrodziejstwa tegorocznej dotacji.

Po trudnej analizie potrzeb i możliwości zapadła decyzja, że w tym roku będą wyremontowane następujące gminne drogi wiejskie:
•    360 m drogi dojazdowej do gruntów uprawnych, tzw. droga „do Janika” w Porębie Górnej – planowany koszt remontu 83 123 zł, dofinansowanie 41 561 zł
•    360 m drogi wiejskiej w Jeżówce, tzw. Międzytorze” – koszt modernizacji to 82 108 zł, dofinansowanie 41 054 zł
•    145 m drogi dojazdowej do pól, tzw. „Łącznik” w Bożej Woli. Planowany koszt remontu 34 981, dofinansowanie 17 597 zł.
Wszystkie te remonty będą prowadzone siłami własnymi MZGKiM w Wolbromiu.

Ewa Barczyk

Jeżówka „Międzytorze”