Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Małopolska Nagroda Rynku Pracy

Główna treść

Małopolska Nagroda Rynku Pracy

W roku 2017 po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda dla inicjatorów przedsięwzięć wspierających rozwój zawodowy Małopolan oraz pracodawców przyjaznych pracownikom. Małopolska Nagroda Rynku Pracy to wyróżnienie potwierdzające aktywną postawę, konkretne dokonania, honorujące najlepsze inicjatywy wspierające rozwój rynku pracy województwa małopolskiego oraz wydarzenia inspirujące rozwój zawodowy mieszkańców regionu.

Celem nagrody jest promowanie działań, które wspierają rozwój zawodowy Małopolan oraz zwiększają konkurencyjność małopolskich pracodawców.

Nagroda w 2017 r. przyznawana jest w dwóch kategoriach:

1) Osobowość Rynku Pracy, dla osoby, która jest inicjatorem, promotorem działalności wspierającej zawodowo Małopolan i pracodawców. Tym tytułem nagrodzona zostanie działalność, która wyróżnia się na tle innych i związana jest z aktualnymi potrzebami oraz ma na celu niwelowanie problemów, niedostatków rynku pracy lub promowanie dobrych praktyk służących zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy mieszkańców, a także podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego.

2) Pracodawca Przyjazny Pracownikom, który sprzyja rozwojowi zawodowemu pracowników, wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji. Wyróżnieniem uhonorowany zostanie pracodawca stosujący między innymi rozwiązania ułatwiające godzenie życia zawodowego z rodzinnym, sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy. Przyznaną nagrodą doceniony zostać może również pracodawca realizujący programy wspierające w razie konieczności pracowników w procesie zwolnień z przyczyn pracodawcy.

Zgłoszenia kandydatów do Nagrody mają charakter otwarty. Kandydatów wskazać mogą instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorców za zgodą zgłoszonych, a także indywidualnie przez zainteresowane podmioty, osoby.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 13 stycznia 2017 r.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2017” w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków. Oceny zgłoszonych propozycji dokona Kapituła złożona z reprezentantów Zarządu Województwa Małopolskiego oraz instytucji z obszaru gospodarki, rynku pracy i edukacji. W każdej kategorii wybrany zostanie jeden laureat.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia, która odbędzie się 30 stycznia 2017 r. w Krakowie.

Wniosek o przyznanie Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy

Regulamin konkursu: Małopolska Nagroda Rynku Pracy