Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Małopolska Niania 2.0

Główna treść

Małopolska Niania 2.0

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu pn.”Małopolska Niania 2.0″ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”

 Małopolska Niania 2.0 – Informacja w psprawie projektu