Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022 – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Główna treść

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022 – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Mamy przyjemność ogłosić 12. edycję Konkursu, którego głównym celem jest nagrodzenie najlepszych firm społecznych prowadzących działania gospodarcze, a przy tym w skuteczny sposób wspierających osoby w trudnych sytuacjach życiowych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem pełni Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

„Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż inni i kto dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je inni” L. Eims  Ta myśl przyświeca nam od pierwszej edycji Konkursu. Poszukujemy bowiem podmiotów, które nie tylko odniosły sukces gospodarczy, ale są prekursorami na polu społecznym – tworzą warunki do stabilnego zatrudnienia osób mających trudności z jej podjęciem i utrzymaniem, diagnozują potrzeby mieszkańców i dostosowują swoją ofertę świadcząc nierzadko niszowe usługi społeczne.

Jak co roku w ramach Konkursu chcemy dostrzec pełne spektrum podmiotów tworzących i wspierających sektor ekonomii społecznej w Małopolsce, tym samym zapraszamy do udziału:

  • podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą od przynajmniej 24 miesięcy – spośród nich wybierzemy Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej 2022,
  • podmioty ekonomii społecznej z zarejestrowaną działalnością gospodarczą, działające minimum 12 miesięcy, które mogą ubiegać się o tytuł Debiut Roku,

Spośród finalistów wyłonionych w wyżej wskazanych kategoriach, publiczność – mieszkańcy Małopolski w ramach internetowego plebiscytu wybiorą swojego laureata w Kategorii Nagroda Publiczności. To nie wszystko. W ramach Konkursu chcemy wyróżnić także:

  • Samorządy (gminy i powiaty) oraz  firmy komercyjne przyjazne ekonomii społecznej, które mogą zostać zgłoszone do konkursu przez małopolskie PES,
  • Jednostki reintegracyjne (KIS, CIS, WTZ, ZAZ), których działalność wyróżnia się na polu aktywizacji uczestników i zatrudnionych.

12. edycja Konkursu nie może przejść obojętnie wobec tragicznych wydarzeń związanych z agresją Rosji na Ukrainę. „Ekonomia SOLIDARNA z Ukrainą” to specjalne uhonorowanie inicjatyw pomocowych podejmowanych przez małopolskie podmioty ekonomii społecznej na rzecz uciekających przed wojną. Inicjatywy mogą zgłaszać Członkowie oraz Członkowie Wspierający Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Jak co roku, w Konkursie nie może zabraknąć nagród. Dzięki współpracy z naszymi Partnerami Strategicznymi: Bankiem Gospodarstwa KrajowegoMiędzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-BaliceKopalnią Soli Wieliczka S.A., a także Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe oraz rzeczowe – o szczegółach będziemy informować niebawem.

Wśród partnerów merytorycznych Konkursu znaleźli się: Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Loża Małopolska BCC. Swoją opieką medialną Konkurs objęli: TVP3 Kraków, Radio Kraków, Głos24 oraz ngo.pl.

Na zgłoszenia do Konkursu czekamy do dnia 19 września 2022 r. Szczegóły dostępne są w Regulaminie Konkursu. Zachęcamy także do śledzenia aktualnych informacji o Konkursie na naszych stronach internetowych i profilach społecznościowych:

ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl oraz FB @ROPS.Krakow
Dział Ekonomii Społecznej ROPS: www.es.malopolska.pl oraz FB @malopolskaes

Zapoznaj się z broszurą informacyjną: