Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: ”Małopolski Tele-Anioł”

Główna treść

”Małopolski Tele-Anioł”

Informujemy, iż Gmina Wolbrom nawiązała współpracę z Województwem Małopolskim w partnerstwie z Caritasem Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej, polegającą na realizacji projektu, pn. „Małopolski Tele-Anioł”

realizowanego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwiają osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.
Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem www.malopolska.pl/teleaniol.

Dane kontaktowe Biura Projektu Małopolski Tele-Anioł:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków
pokój nr 1, parter
tel. 12 61-06-611
e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl