Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Mamy 35 400,00 zł. dofinansowania na wyposażenie gabinetów szkolnych

Główna treść

Mamy 35 400,00 zł. dofinansowania na wyposażenie gabinetów szkolnych

Gmina Wolbrom otrzymała dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w naszych szkołach. Finansowanie tego zadania reguluje odrębna ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Środki te w 100 % pochodzą z budżetu państwa. Kwoty przyznanej dotacji dla poszczególnych szkół wynoszą:    • Szkoła Podstawowa w Chełmie  – 4 700,00 zł    • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich  – 2 800,00 zł    • Szkoła Podstawowa w Jeżówce – 5 500,00 zł    • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu  – 6 700,00 zł    • Szkoła Podstawowa w Zarzeczu  – 5 000,00 zł    • Szkoła Podstawowa w Dłużcu  – 2 500,00 zł    • Zespół Szkół w Wolbromiu  – 2 700,00 zł    • Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku  – 5 500,00 złŁączna kwota dofinansowania to: 35 400,00 zł.  Jeszcze w tym roku zakupiony zostanie sprzęt, aparatura medyczna i produkty lecznicze do  gabinetów w ww. szkołach, m. in. stoliki zabiegowe, szafy przeznaczone do przechowywania leków, wyrobów medycznych  i  środków pomocniczych, wagi medyczne ze wzrostomierzem, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów, pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników, przenośne apteczki pierwszej pomocy wyposażone w zestaw przeciwwstrząsowy, opatrunki, gazy, przylepce, tabletki przeciwbólowe i rozkurczowe.